Paslaugų teikimo sąlygos


APŽVALGA

Šią svetainę valdo UAB „Fuga LT“. Visoje svetainėje terminai „mes“, „noPedals“ ir „mūsų“ nurodo, kad UAB „Fuga LT“ užsiima verslu pavadinimu „noPedals“. UAB „Fuga LT“ siūlo šią svetainę, įskaitant visą informaciją, įrankius ir paslaugas, prieinamas šioje svetainėje jums, vartotojui, su sąlyga, kad sutiksite su visomis čia nurodytomis sąlygomis, politika ir pranešimais.

Lankydamiesi mūsų svetainėje ir (arba) įsigydami ką nors iš mūsų, jūs naudojatės mūsų „Paslauga“ ir sutinkate laikytis šių sąlygų („Paslaugų teikimo sąlygos“, „Sąlygos“), įskaitant čia nurodomas papildomas sąlygas ir politiką ir (arba) prieinamą hipersaitu. Šios paslaugų teikimo sąlygos taikomos visiems svetainės vartotojams, įskaitant, be apribojimų, vartotojus, kurie yra naršyklės, pardavėjai, klientai, prekybininkai ir (arba) turinio bendrakūrėjai.

Prašome atidžiai perskaityti šias paslaugų teikimo sąlygas prieš apsilankydami mūsų svetainėje ar naudodamiesi ja. Prieidami ar naudodamiesi bet kuria svetainės dalimi sutinkate laikytis šių paslaugų teikimo sąlygų. Jei nesutinkate su visomis šios sutarties sąlygomis, negalite patekti į svetainę ir naudotis jokiomis paslaugomis. Jei šios paslaugų teikimo sąlygos laikomos pasiūlymu, sutikimas aiškiai apribojamas šiomis paslaugų teikimo sąlygomis.

Visoms naujoms funkcijoms ar įrankiams, kurie yra pridėti prie dabartinės parduotuvės, taip pat taikomos paslaugų teikimo sąlygos. Šiame puslapyje galite bet kuriuo metu peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją. Mes pasiliekame teisę atnaujinti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį, paskelbdami atnaujinimus ir (arba) pakeitimus savo svetainėje. Jūsų pareiga yra periodiškai tikrinti, ar šiame puslapyje nėra pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis svetaine ar prieiga prie jos paskelbus bet kokius pakeitimus reiškia šių pakeitimų priėmimą.

1 SKIRSNIS. Internetinės parduotuvės sąlygos

Sutikdami su šiomis paslaugų teikimo sąlygomis jūs patvirtinate, kad esate pilnametis jūsų gyvenamojoje valstybėje ar provincijoje ir davėte mums sutikimą leiskite bet kuriam iš jūsų nepilnamečių globotinių naudotis šia svetaine.

Jūs negalite naudoti mūsų produktų jokiu neteisėtu ar neleistinu tikslu, taip pat naudodamiesi Paslauga negalite pažeisti jokių savo jurisdikcijos įstatymų (įskaitant, bet neapsiribojant autorių teisių įstatymais).

Jūs negalite skleisti jokių kompiuterinių virusų ar bet kokio destruktyvaus pobūdžio kodo.

Pažeidus bet kurią Sąlygą, jūsų paslaugos bus nedelsiant nutrauktos.

2 SKIRSNIS – BENDROSIOS SĄLYGOS

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu atsisakyti bet kokio asmens aptarnavimo.

Naudodamiesi svetaine, jūs suprantate, kad jūsų duomenys (neįskaitant kreditinės kortelės informacijos) gali būti perduodami nešifruoti ir apima (a) perdavimą įvairiais tinklais; ir b) pakeitimus, kad jie atitiktų techninius jungiamųjų tinklų ar prietaisų reikalavimus. Kreditinės kortelės informacija visada užšifruojama perduodant per skirtingus tinklus.

Jūs sutinkate be aiškaus raštiško mūsų sutikimo nekopijuoti, neperparduoti ar naudoti jokios Paslaugos dalies, Paslaugos naudojimo ar prieigos prie Paslaugos ar bet kokio kontakto svetainėje, per kurią teikiama paslauga.

Šioje sutartyje naudojamos antraštės yra įtrauktos tik patogumo sumetimais ir neapribos ar kitaip nepaveiks šių sąlygų.

3 SKIRSNIS – INFORMACIJOS TIKSLUMAS, PILNUMAS IR LAIKOTARPIS

Mes neatsakome, jei šioje svetainėje pateikiama informacija nėra tiksli, išsami ar aktuali. Šioje svetainėje esanti medžiaga pateikiama tik bendrai informacijai ir ja neturėtų būti remiamasi ir ji neturėtų būti naudojama kaip vienintelis pagrindas priimant sprendimus nepasitarus su pirminiais, tikslesniais, išsamesniais ar laiku pateikiamais informacijos šaltiniais. Bet koks pasikliavimas šios svetainės medžiaga yra jūsų pačių rizika.

Šioje svetainėje gali būti tam tikros istorinės informacijos. Istorinė informacija nebūtinai yra naujausia ir pateikiama tik jūsų informaciniais tikslais. Mes pasiliekame teisę bet kada keisti šios svetainės turinį, tačiau neprivalome atnaujinti jokios informacijos savo svetainėje. Jūs sutinkate, kad esate atsakingas už mūsų svetainės pokyčių stebėjimą.

4 SKIRSNIS – PASLAUGŲ PAKEITIMAI IR KAINOS

Mūsų produktų kainos gali keistis be išankstinio įspėjimo.

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti ar nutraukti Paslaugą (ar bet kurią jos dalį ar turinį) be įspėjimo.

Mes neatsakome jums ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokias modifikacijas, kainos pakeitimus, Paslaugos sustabdymą ar nutraukimą.

5 SKIRSNIS – PRODUKTAI AR PASLAUGOS (jei taikoma)

Tam tikri produktai ar paslaugos gali būti prieinami tik internetu per svetainę. Šių produktų ar paslaugų kiekis gali būti ribotas ir juos galima grąžinti arba pakeisti tik pagal mūsų grąžinimo politiką.

Mes dėjome visas pastangas, kad kuo tiksliau parodytume parduotuvėje pasirodančių produktų spalvas ir vaizdus. Negalime garantuoti, kad jūsų kompiuterio monitoriaus ekrane rodomos spalvos bus tikslios.

Mes pasiliekame teisę apriboti savo produktų ar paslaugų pardavimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Šia teise galime naudotis kiekvienu individualiu atveju. Mes pasiliekame teisę apriboti bet kokių siūlomų produktų ar paslaugų kiekį. Visi produktų aprašymai ar kainodara gali būti keičiami bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo, tik mūsų nuožiūra. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kurio produkto gamybą. Bet koks šioje svetainėje pateiktas bet kokio produkto ar paslaugos pasiūlymas yra negaliojantis, jei tai draudžia įstatymai.

Mes negarantuojame, kad bet kokių jūsų įsigytų ar gautų produktų, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos kokybė atitiks jūsų lūkesčius ar kad bet kurios klaidos Paslaugoje bus ištaisytos.

Elektronikos komponentai kurių patikrinimui reikalingi papildomi įrenginiai ar įranga, tokios prekės kaip prietaisų skydeliai, valdymo plokštės, akseleratoriai ir panašaus pobūdžio elektronikos komponentai yra negražinami. Arba grąžinami tuo atveju jei klientams sutinka apmokėti komponento testavimo išlaidas. Testavimas reikalingas tam, kas būtų galima įsitikinti, kad parduota ir po to grąžinta prekė veikia ir nebuvo pažeista.

6 SKIRSNIS. SĄSKAITŲ TIKSLUMAS IR INFORMACIJA

Mes pasiliekame teisę atsisakyti bet kokio užsakymo, kurį mums pateikiate. Savo nuožiūra galime apriboti arba atšaukti vienam asmeniui, namų ūkiui ar užsakymui perkamus kiekius. Šie apribojimai gali apimti užsakymus, pateiktus toje pačioje kliento paskyroje ar pagal tą pačią kreditinę kortelę, ir (arba) užsakymus, kurie naudoja tą patį atsiskaitymo ir (arba) pristatymo adresą. Tuo atveju, jei pakeisime užsakymą arba jį atšauksime, galime pabandyti jums apie tai pranešti susisiekdami su užsakymo metu nurodytu el. pašto adresu ir (arba) atsiskaitymo adresu / telefono numeriu. Mes pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti užsakymus, kuriuos, mūsų nuomone, pateikia pardavėjai, perpardavėjai ar platintojai.

Jūs sutinkate pateikti dabartinę, išsamią ir tikslią visų mūsų parduotuvėje įsigytų pirkinių ir sąskaitų informaciją. Jūs sutinkate nedelsiant atnaujinti savo sąskaitą ir kitą informaciją, įskaitant el. pašto adresą ir kreditinės kortelės numerius bei galiojimo pabaigos datas, kad galėtume užbaigti jūsų operacijas ir prireikus su jumis susisiekti.

Norėdami gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite mūsų prekių grąžinimo politiką.

7 SKIRSNIS. PASIRENKAMOS PRIEMONĖS

Mes galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių mes nestebime ir nekontroliuojame.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes suteikiame prieigą prie tokių įrankių, „kokie jie yra“ ir „kaip jie veikia“, be jokių garantijų, atstovavimo ar kitų sąlygų. Mes neprisiimame jokios atsakomybės, kylančios ar susijusios su jūsų pasirinktų trečiųjų šalių įrankių naudojimu.

Bet koks naudojimasis pasirinktiniais įrankiais, siūlomais svetainėje, yra visiškai jūsų pačių rizika ir nuožiūra. Turėtumėte įsitikinti, kad esate susipažinęs ir patvirtinęs sąlygas, kuriomis įrankius teikia atitinkamas (-i) trečiosios šalies teikėjas (-ai).

Ateityje taip pat galime pasiūlyti naujų paslaugų ir (arba) funkcijų svetainėje (įskaitant naujus įrankius ir resursus). Tokioms naujoms funkcijoms ir (arba) paslaugoms taip pat taikomos šios paslaugų teikimo sąlygos.

8 SKIRSNIS. TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS

Tam tikras turinys, produktai ir paslaugos, pasiekiami per mūsų paslaugą, gali apimti trečiųjų šalių turinį.

Trečiųjų šalių nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra susijusios su mumis. Mes neatsakome už turinio ar tikslumo nagrinėjimą ar vertinimą, taip pat negarantuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių turinį ar svetaines, ar bet kokią kitą trečiųjų šalių medžiagą, produktus ar paslaugas.

Mes neatsakome už jokią žalą, susijusią su prekių, paslaugų, išteklių, turinio pirkimu ar naudojimu ar kitomis operacijomis, susijusiomis su trečiųjų šalių svetainėmis. Prieš atlikdami bet kokią operaciją, atidžiai peržiūrėkite trečiosios šalies politiką ir praktiką bei įsitikinkite, kad jas suprantate. Skundai, pretenzijos, susirūpinimas ar klausimai dėl trečiųjų šalių produktų turėtų būti nukreipti trečiajai šaliai.

9 SKIRSNIS. VARTOTOJO PASTABOS, ATSILIETIMAI IR KITI PATEIKIMAI

Jei, mūsų prašymu, jūs siunčiate tam tikrus konkrečius darbus (pavyzdžiui, konkurso darbus) arba be mūsų prašymo, jūs siunčiate kūrybines idėjas, pasiūlymus, planus ar kitą medžiagą internete, el. paštu, tradiciniu paštu ar kitu būdu (bendrai – „komentarai“), jūs sutinkate, kad bet kuriuo metu, be apribojimų, galime redaguoti, kopijuoti, skelbti, platinti, versti ir kitaip bet kokioje terpėje naudoti bet kokius komentarus, kuriuos mums perdavėte. Mes neprivalome (1) konfidencialiai teikti komentarų; 2) sumokėti kompensaciją už visas pastabas; arba 3) atsakyti į visas pastabas.

Mes galime, bet neprivalome stebėti, redaguoti ar pašalinti turinį, kuris, savo nuožiūra, yra neteisėtas, įžeidžiantis, grėsmingas, šmeižikiškas, pornografinis, nešvankus ar kitaip prieštaraujantis ar pažeidžiantis bet kurios šalies intelektinę nuosavybę ar šias paslaugų teikimo sąlygas.

Jūs sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeis jokių trečiųjų šalių teisių, įskaitant autorių teises, prekės ženklą, privatumą, asmenybę ar kitas asmenines ar nuosavybės teises. Jūs taip pat sutinkate, kad jūsų komentaruose nebus šmeižikiškos ar kitaip neteisėtos, įžeidžiančios ar nešvankios medžiagos, be to, joje nebus kompiuterinių virusų ar kitos kenkėjiškos programos, kuri galėtų kaip nors paveikti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės veikimą. Jūs negalite naudoti melagingo el. pašto adreso, apsimesti kitu asmeniu, ar kitaip klaidinti mus ar trečiąsias šalis dėl komentarų kilmės. Tik jūs esate atsakingas už bet kokius jūsų pateiktus komentarus ir jų tikslumą. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už jūsų ar bet kurios trečiosios šalies paskelbtus komentarus.

10 SKIRSNIS. ASMENINĖ INFORMACIJA

Jūsų asmeninės informacijos pateikimą parduotuvėje reglamentuoja mūsų privatumo politika. Norėdami gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite mūsų privatumo politiką.

11 SKIRSNIS. KLAIDOS IR NETIKSLUMAI

Kartais mūsų svetainėje ar paslaugoje gali būti informacijos, kurioje yra spausdinimo klaidų, netikslumų ar informacijos nepateikimų, kurie gali būti susiję su produktų aprašymais, kainodara, akcijomis, pasiūlymais, produktų siuntimo mokesčiais, pervežimo laikais ir galimybe. Mes pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias klaidas, netikslumus ar praleidimus ir pakeisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, jei bet kokia Paslaugos ar bet kurioje susijusioje svetainėje esanti informacija yra netiksli bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo (įskaitant po to, kai pateikėte užsakymą).

Mes neprisiimame įsipareigojimo atnaujinti, taisyti ar patikslinti informaciją, esančią Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje, įskaitant, be apribojimų, informaciją apie kainas, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai. Nenurodžius jokių atnaujinimo datų, taikomų Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje, laikoma, kad visa Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje esanti informacija buvo pakeista ar atnaujinta.

12 SKIRSNIS. DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS

Be kitų paslaugų teikimo sąlygose nustatytų draudimų, jums draudžiama naudoti svetainę ar jos turinį: (a) jokiais neteisėtais tikslais; b) paraginti kitus atlikti ar dalyvauti neteisėtuose veiksmuose; (c) pažeisti bet kokius tarptautinius, federalinius, provincijos ar valstijų reglamentus, taisykles, įstatymus ar vietos potvarkius; (d) pažeisti mūsų intelektinės nuosavybės teises ar kitų intelektinės nuosavybės teises; e) priekabiauti, piktnaudžiauti, įžeidinėti, kenkti, šmeižti, niekinti, gąsdinti ar diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės priklausomybės, rasės, amžiaus, tautinės kilmės ar negalios; f) pateikti melagingą ar klaidinančią informaciją; (g) įkelti ar perduoti virusus ar bet kokio kito tipo kenksmingą kodą, kuris bus naudojamas arba gali būti naudojamas bet kokiu būdu, kuris turės įtakos Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto funkcionalumui ar veikimui; h) rinkti ar sekti kitų asmeninę informaciją; i) leisti spamą, užsiimti bet kokio pobūdžio duomenų vagyste (angl. – phishing), ar kitaip sukčiauti; j) bet kokiais nešvankiais ar amoraliais tikslais; arba (k) trukdyti ar apeiti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto saugos funkcijas. Mes pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi paslauga ar bet kuria susijusia svetaine dėl bet kokio draudžiamo naudojimo pažeidimo.

13 SKIRSNIS – GARANTIJŲ ATSAKOMYBĖ; ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Mes negarantuojame, kad jūs galėsite naudotis mūsų Paslauga nenutrūkstamai, laiku, saugiai ar be klaidų.

Mes negarantuojame, kad rezultatai, kuriuos galima gauti naudojant Paslaugą, bus tikslūs ar patikimi.

Jūs sutinkate, kad laikas nuo laiko mes galime pašalinti Paslaugą neribotam laikui arba bet kada atšaukti Paslaugą, jums apie tai nepranešę.

Jūs sutinkate, kad jūsų sugebėjimas arba nesugebėjimas naudotis Paslauga priklauso tik nuo jūsų. Paslauga ir visi produktai, pristatyti jums per paslaugą, yra (išskyrus tuos atvejus, kai tai aiškiai nurodėme mes) teikiami „tokie, kokie yra“ ir „kai yra tam galimybė“ jūsų naudojimui, nepateikiant jokių tiesioginių ar kitokių garantijų ar sąlygų, įskaitant visas numanomas garantijas ar sąlygas, susijusias su perkamumu, prekybine kokybe, tinkamumu konkrečiam tikslui, patvarumu, nuosavybės teise ir pažeidimu.

Jokiu būdu UAB „Fuga LT“, mūsų direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, dukterinės įmonės, agentai, rangovai, internai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ar licencijos išdavėjai nėra atsakingi už bet kokią žalą, nuostolius, pretenzijas ar bet kokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, baudžiamuosius, specialiuosius arba bet kokio pobūdžio pasekminė žalą, įskaitant, be apribojimų, prarastą pelną, prarastas pajamas, prarastas santaupas, duomenų praradimą, pakeitimo išlaidas ar bet kokią panašią žalą, atsirandančią dėl sutarties, delikto (įskaitant aplaidumą), griežtos atsakomybės ar kitokios grėsmės, kylančios nuo bet kurios paslaugos ar bet kokių produktų, įsigytų naudojantis paslauga, naudojimo ar dėl bet kokių kitų pretenzijų, susijusių su jūsų ar paslaugos naudojimu, įskaitant bet kokias bet kokio turinio klaidas ar praleidimus, ar bet kokio pobūdžio nuostoliai ar žala, patirta naudojantis paslauga ar bet kokiu turiniu (ar produktu), paskelbtu, perduotu ar kitaip prieinamu per paslaugą, net jei jiems buvo pranešta apie jų galimybę. Kadangi kai kurios valstybės ar jurisdikcijos neleidžia atmesti ar apriboti atsakomybės už padarinius ar atsitiktinius nuostolius, tokiose valstybėse ar jurisdikcijose mūsų atsakomybė bus apribota maksimaliu įstatymų leidžiamu mastu.

14 SKIRSNIS. ŽALOS ATLYGINIMAS

Jūs sutinkate atlyginti, apginti ir laikyti nekalta UAB „Fuga LT“ ir mūsų motininėms įmonėms, dukterinėms įmonėms, partneriams, pareigūnams, direktoriams, agentams, rangovams, licencijos išdavėjams, paslaugų teikėjams, subrangovams, tiekėjams, stažuotojams ir darbuotojams, nekaltiems dėl bet kokių pretenzijų ar reikalavimų, įskaitant pagrįstus advokatų mokesčius, kuriuos moka bet kuri trečioji šalis dėl šių paslaugų teikimo sąlygų ar jų įtrauktų dokumentų pažeidimo arba dėl to, kad pažeidėte bet kurį įstatymą ar trečiosios šalies teises.

15 SKIRSNIS. SĄLYGŲ NETAIKOMUMAS

Tuo atveju, kai kuri nors šių Paslaugų teikimo sąlygų nuostata nustatoma kaip neteisėta, negaliojanti ar nevykdoma, vis dėlto tokia nuostata turi būti vykdoma tiek, kiek leidžia taikomi įstatymai, ir laikoma, kad neįvykdoma dalis yra atskirta nuo šių Sąlygų. Tokios neįvykdomos nuostatos neturi įtakos kitų likusių nuostatų galiojimui ir vykdymui.

16 SKIRSNIS – NUTRAUKIMAS

Šalių įsipareigojimai ir įsipareigojimai, atsirandantys iki sutarties nutraukimo datos, išlieka ir nutraukus šią sutartį visais tikslais.

Šios paslaugų teikimo sąlygos galioja tol, kol jūs arba mes jų nenutrauksite. Galite bet kada nutraukti šias paslaugų teikimo sąlygas pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų paslaugomis, arba kai nustojate naudotis mūsų svetaine.

Jei mūsų sprendimu jums nepavyks arba įtariame, kad nesugebėjote laikytis bet kurių iš šių paslaugų teikimo sąlygų ar nuostatų, mes taip pat galime bet kada nutraukti šią sutartį be įspėjimo ir jūs būsite atsakingas už visas mokėtinas sumas iki nutraukimo datos imtinai, ir (arba) atitinkamai galime neleisti jums naudotis mūsų paslaugomis (ar bet kuria jų dalimi).

17 SKIRSNIS – VISAS SUSITARIMAS

Tai, kad mes nesinaudojame ar nevykdome jokių šių paslaugų sąlygų teisių ar nuostatų, nereiškia, kad atsisakoma tokios teisės ar nuostatų.

Šios paslaugų teikimo sąlygos ir bet kokia politika ar veikimo taisyklės, kurias mes paskelbėme šioje svetainėje arba yra susijusios su paslauga, sudaro visą jūsų ir mūsų susitarimą ir supratimą bei reguliuoja jūsų naudojimąsi paslauga, pakeičiant bet kokias ankstesnes ar vienalaikes sutartis, komunikacijas ir pasiūlymus žodžiu ar raštu tarp jūsų ir mūsų (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias ankstesnes paslaugų teikimo sąlygų versijas).

Bet kokie neaiškumai aiškinant šias paslaugų teikimo sąlygas neturi būti naudojami prieš rengiančiąją šalį.

18 SKIRSNIS – VALSTYBINĖ TEISĖ

Šios Paslaugų teikimo sąlygos ir visos atskiros sutartys, pagal kurias mes teikiame jums Paslaugas, bus reguliuojamos ir aiškinamos pagal Lietuvos įstatymus.

19 SKIRSNIS. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ PAKEITIMAI

Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją.

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti, pakeisti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų sąlygų dalį, paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus savo svetainėje. Jūsų pareiga yra periodiškai tikrinti mūsų svetainę, ar nėra pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis mūsų svetaine ar paslauga ar prieiga prie jų, paskelbus bet kokius šių paslaugų sąlygų pakeitimus, reiškia šių pakeitimų priėmimą.

20 SKIRSNIS. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Klausimus apie paslaugų teikimo sąlygas galite siųsti mums adresu info@nopedals.eu.

21 SKIRSNIS. APMOKĖJIMAS

Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.